Fagområder

SSIKT Fagområde - Klikk for stort bilete Innanfor fagområdet har Søre Sunnmøre IKT seks tilsette, i tillegg til ei prosjektstilling. Desse har ansvar for system og utviklingsoppgåver i områda:

  • Helse og omsorg
  • Oppvekst
  • Internettportal
  • Sak/arkiv
  • Økonomi og løn

Sentrale arbeidsoppgåver for dei systemansvarlege er mellom anna prosjektleiing og prosjektansvar, oppfølging av avtalar og kontakt mot leverandørar, samt 3. linje support mot fagressursane/superbrukarane i kommunane.

 

Helse og omsorg

System: Gerica, HsPro og meldingstenarane eLink og Visma Link. I tillegg administrerer vi oppføringar på Norsk Helsenett, på vegne av kommunane.

Systemansvarlege:
Evelyn Haram Larsen
Inge Pettersen
 

Oppvekst

System: Tieto Education

Systemansvarleg:
Mona Rossetvik
 

Sak/arkiv og Internettportal

Sak/arkiv-system: Acos WebSak.
Internettportal: Acos Portal

Systemansvarleg:
Kathrine Husø Johansen
 

Økonomi og løn

System: Unit4 Bussines World - UBW (tidlegare Agresso)

Systemansvarleg for økonomi:
Elisabet Aklestad

Systemansvarleg for løn:
Hege Nærum Wold