Ledige stillingar i SSIKT

Søre Sunnmøre IKT har for tida ingen ledige stillingar.

Det kjem snart ut ei ledig stilling ved vårt driftssenter. Vi søkjer ein medarbeidar for utvikling, vedlikehald og drift av IKT-systema til SSIKT. Du vil vere del av eit team på 5 personar med ansvar for sentral infrastruktur. Har du relevant høgare utdanning og erfaring med drift av større IKT-løysingar, gjerne i offentleg sektor, kan du allereie no sende inn ein open søknad til post@ssikt.no.