Familieterapi

På helsestasjonen har vi ein helsesjukepleiar som også er familieterapeut. Kunnskapen frå dette faget er eit suplement i arbeidet med barn, unge og familier.

Ein gir tilbod om samtalar ut frå systemisk tenking der ein kan få til prosessar for endring for enkeltpersonar eller familiar i høve eit problem. Samtalane kan vere med ein eller fleire i familien, og dei kan føregå både i våre lokale og heime.

For meir informasjon, eller for å gjere avtale, kontakt oss på telefon 70 03 01 00.