Tenesteutvikling og prosjekt

Tenesteutvikling og prosjekt

Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilete

Innanfor Tenesteutvikling og prosjekt har Søre Sunnmøre IKT fire tilsette. Desse har ansvar for system og utviklingsoppgåver i områda:

  • Helse og omsorg
  • Oppvekst
  • Internettportal
  • Sak/arkiv
  • Økonomi og løn

Sentrale arbeidsoppgåver for dei systemansvarlege er mellom anna tenesteutvikling, prosjektleiing og prosjektansvar, oppfølging av avtalar og kontakt mot leverandørar, samt 3. linje brukarstøtte mot fagressursane/superbrukarane i kommunane.

Helse og omsorg

System: Gerica, HsPro og meldingstenarane eLink og Visma Link. I tillegg administrerer vi oppføringar på Norsk Helsenett, på vegne av kommunane.

Systemansvarlege:
Inge Pettersen
Norunn Masdal Vartdal
 

Oppvekst

System: Vigilo

Systemansvarleg:
Mona Rossetvik
 

Sak/arkiv og Internettportal

Sak/arkiv-system: Acos WebSak
Internettportal: Acos Portal

Systemansvarleg:
Kathrine Husø Johansen
 

Økonomi og løn

System: Visma Enterprise Plus

Systemansvarleg for løn:
Hege Nærum Wold