DigiHelsestasjon er ei nasjonal fellesløysing for digital kommunikasjon mellom brukarar/pasientar og helsestasjonane. 

Det nye brukarstøttesystemet inkluderer ein sjølvbetjeningsportal som alle tilsette får tilgang til.