Nytt brukarstøttesystem

Nytt brukarstøttesystem

Det nye brukarstøttesystemet inkluderer ein sjølvbetjeningsportal som alle tilsette får tilgang til. 

 

Illustrasjonsfoto - Klikk for stort bilete

  

Sjølvbeteningsportalen vert tilgjengelig via følgjande adresse: https://ssikt.pureservice.com eller lenke på Intranett.

I portalen kan du blant anna finne:

  • Rettleiingar for ofte stilte spørsmål
  • Driftsmeldingar knytt til SSIKT sine tenester
  • Skjema for blant anna bestilling av utstyr/tenester, brukarkonto og lagringsområde
  • Funksjon for innmelding av generelle saker og moglegheit til å kommunisere i sakene

Elles vil brukarstøtte skje omlag som før, men ein kan forvente at e-postar sendt frå systemet vil sjå litt annleis ut. Om du har tilbakemeldingar, anten det gjeld e-postar frå oss eller sjølvbeteningsportalen kan du gjerne kontakte oss via kanalane under.

Sjølvbeteningsportal: https://ssikt.pureservice.com
E-post: support@ssikt.no
Telefon: 900 80 764