SSIKT brukarstøtte

SSIKT brukarstøtte

Brukarstøtte er bemanna  måndag – fredag kl. 08.00 - 16.00.

Du kan nå brukarsstøtte via e-post eller telefon i opningstida. Brukarstøtteportalen for tilsette kan nyttast heile døgnet. Her finn du også driftsmeldingar, rettleiingar og skjema for bestilling av utstyr og tenester. 

Brukarstøtteportal for tilsette 

E-post: support@ssikt.no          

Telefon: 900 80 764                      

PC tastatur med spørsmålsteikn - Klikk for stort bilete Dall-E
Ein kort FAQ for eksterne. Tilsette kan nytte brukarstøtteportalen (lenke øvst i artikkelen).
Korleis endrar eg passord?

Om du har gløymt passordet ditt kan du få tilsendt nytt passord på følgjande måtar.

  • Send SMS til 480 40 555 med kodeord PASSORD etterfulgt av brukarnamnet ditt. Til dømes: PASSORD olanor
  • Ring SSIKT Support på 90080764. Ikkje oppgje passordet ditt til den du snakkar med.

 

Passord må endrast når det går ut på tid (12 mnd) eller ved manuell endring. Når du loggar på med ditt gamle passord vil du då få beskjed om at passordet må oppdaterast og følgjande felt må fyllast ut:
Gammalt passord: Om du har fått eit midlertidig passord på SMS skal dette fyllast inn her. Om ikkje er dette det siste passordet du brukte.
Nytt passord: Nytt passord må oppfylle følgjande krav:

  • Minst 10 teikn langt.
  • Minst 3 typar teikn av følgjande: Stor bokstav, liten bokstav tal og spesialteikn.
  • Ikkje blant dine 4 sist brukte passord.
  • Kan ikkje innehaldet namnet eller brukarnamnet ditt.
  • Unngå æ, ø og å i passord då nokre system ikkje støttar det.

Gjenta nytt passord: Skriv ditt nye passord på nytt for å sikre at det er skrive inn rett.
 

Tips til gode passord:
Skriv ei kort setning som inneheld fleire ord. Passordet vert enklare å hugse og vanskelegare å gjette.
Døme:
Eg likar hestar og kyr.
Brandal er den beste bygda!

Unngå namn på familiemedlemmar og kjeledyr i kombinasjon med dato eller andre ord som lett kan assosierast med deg. Bruk heller ikkje enkeltord som fins i ordlister. Sjølv om ein endrar ein bokstav kan desse raskt knekkast med rett verkty.

Microsoft 365

Du kan nytte Microsoft 365-applikasjonar som til dømes Outlook (e-post), Onedrive og Teams via nettstaden www.office.com eller Microsoft Intune Firmaportal på mobile einingar.

Rettleiingar for installering og bruk av firmaportal på mobile einingar finn du i Brukarstøtteportalen.

Heimekontor

For å nytte heimekontorløysing frå Søre Sunnmøre IKT må du ha tofaktor (sjå eige punkt i FAQ) og ha tilgang til applikasjonane du skal bruke. Leiaren din kan bestille tilgang til applikasjonar for deg.

Opne ein nettlesar og gå til adressa app.ssikt.no. Logg på med ditt kommunale brukarnamn og passord. Tast inn kode du mottek via SMS eller kode generert via appen Authenticator (SecurEnvoy) på telefonen din.

Om du ikkje allereie har Citrix installert på maskina du sit på vil du få opp beskjed om å installere. Følg instruksane for installasjon. Citrix er allereie installert på alle kommunale PCar.

Du vil no få opp dei tenestene/programma du har tilgang til via heimekontorløysinga.

Tofaktor for heimekontor og Microsoft 365 eksternt

Rettleiinga syner korleis du set opp SecurEnvoy (tofaktorpålogging) på mobilen din.  Du må ha tilgong til e-posten din på ein PC/tynnklient knytt til kommunalt nettverk før du startar.  Ein føresetnad for å gå vidare med denne rettleiinga er at du har fått ein epost frå Securenvoy med informasjon om at brukarkontoen din er klargjort og godkjent. Om du ikkje har det kan du bestille tilgang til tofaktor ved å sende ein e-post om det til support@ssikt.no.

Når du får tilgang til tofaktorpålogging vil du få ein e-post med ei kode du treng for å registrere deg.  

Laste ned og installere SecurEnvoy Authenticator 

På mobilen: Opne Google Play eller Apple App Store for å laste ned SecurEnvoy appen. 

NB! Appen heiter Authenticator etter at du har installert appen på mobilen.  

Konfigurere SecureEnvoy på mobilen din 

På mobilen: Start appen Authenticator og trykk på +teiknet nede til høgre. 

På mobilen: Velg Scan QR Code 

På PC-en: Opne lenka i e-posten og logg på med passordet ditt (og brukarkonto dersom dette ikkje er fylt ut). Det er same passord som du logger på pc/tynnklient med.  

På PC-en: Skriv inn PIN-koda – eingongskoda som som står i e-posten.  

På mobilen: Skann inn QR koda på PC-skjermen med mobilen. Husk at du må ha opna appen, trykt på + teiknet nede til høgre og valgt Scan QR code.

På PC-en: Trykk på [Continue] 

På mobilen: 
Du vil sjå at kontoen din (brukarnamn@ssikt.no) kjem opp i hovudskjermbildet i SecurEnvoy-appen med ei seks-sifra kode under. Koda endrar seg kvart 30. Sekund. 

Gjestenett

Søre Sunnmøre IKT leverer gjestenett til alle dei seks kommunane i samarbeidet.

Gjestenettet «SSIKT-Gjest» er eit ope nett tilgjengeleg for besøkande /gjestar i kommunane. Du treng ikkje logge på med brukarnamn og passord for å få tilgang til gjestenett.

 

Gjesteprint

Gjesteprint kan nyttast frå einingar som ikkje er tilkopla SSIKT sine nett for tilsette, til dømes frå private datamaskiner.  

Registrere konto

Om du sender e-post med ein PDF av det du ynskjer å skrive ut til gjesteprint@ssikt.no frå ei adresse som er knytt til ein kommunal konto kan du logge på skrivaren på same måte som du gjer elles, med kort/brikke eller brukarnamn/passord. Om du sender frå ei anna adresse vil du få tilsendt ein e-post med lenke for registrering av konto. Du kan også trykke på denne lenka for å registrere konto. Når du har registrert namn, e-postadresse brukarnamnet du ynskjer, og passord vil du kome til ei side som syner informasjonen du treng for å logge på kopimaskina. Etter registrering får du tilsendt ein e-post for verifikasjon av e-postadressa. Klikk på lenka i denne e-posten for å fullføre registrering. Du får også ein e-post med brukarnamn og ID-nummer. Merk at du anten loggar på kopimaskina med brukarnamnet og passordet du laga ved registrering eller berre ID-nummer. Sistnemnte fungerer ikkje på alle maskiner.

Sende utskrift

For å nytte gjesteprint kan du lagre det du vil skrive ut i formatet PDF og så sende denne PDF-fila som vedlegg i ein e-post til gjesteprint@ssikt.no. I Office-applikasjonar kan du velje filtype PDF i "Lagre som". I Chrome kan du trykke på meny-knapp oppe til høgre - Skriv ut - og velje Lagre som PDF under "Destinasjon". Det er også mogleg å sende bilete til utskrift.

På kopimaskina loggar du på med brukarnamnet du har fått tilsendt på e-post (gjest-[brukarnamn]) og passordet du laga under registrering. På nokre maskiner er det også mogleg å logge inn berre med ID-nummeret.

Skanning

Sjå første avsnitt om registrering av konto. Etter at du har logga på kopimaskina med den registrerte kontoen trykker du på "Skann" og deretter "Skann til min e-post". 

Kontakt SSIKT Brukarstøtte på e-post support@ssikt.no eller telefon 90080764 om oppskrifta ikkje fungerer.