• Nytt brukarstøttesystem

    Det nye brukarstøttesystemet inkluderer ein sjølvbetjeningsportal som alle tilsette får tilgang til.