Søre Sunnmøre IKT er eit interkommunalt selskap i Møre og Romsdal. Vi er eigd av kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta. Våre primære tenester er drift, utvikling og support av IKT-system for om lag 14 500 tilsette og grunnskuleelevar i dei sju kommunane.

Målet vårt er å levere kostnadseffektive, stabile og trygge tenester frå eit felles driftssenter, og slik kunne levere best mogleg tenester ut til våre sluttbrukarar.

Vi har totalt 25 tilsette fordelt på 24 årsverk i selskapet. Dei tilsette arbeider innanfor tre ulike tenester: Brukarstøtte, drift og fagområde. 

Vi har eit overordna styre beståande av ein representant frå kvar av dei sju eigarkommunene.