Søre Sunnmøre IKT

Søre Sunnmøre IKT

Søre Sunnmøre IKT er eit kommunalt oppgåvefellesskap.  Det er seks kommuner i samarbeidet: Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Volda og Ørsta.

SSIKT er delt inn i tre avdelingar med til saman 22 tilsette.

 

Dagleg leiar

Bilde av Guro Norunn Gausemel - Klikk for stort bileteGuro Norunn Gausemel Kristin Rødven Eide

 

Leiar Driftsenter

Bilde av Odd Arild Djupvik - Klikk for stort bileteOdd Arild Djupvik Kristin Rødven Eide

 

Leiar Brukarstøtte

Bilde av Sindre Moltu Riisøen - Klikk for stort bileteSindre Moltu Riisøen Kristin Rødven Eide

Tenesteutvikling og prosjekt

Guro Norunn Gausemel 
er også leiar for avdeling 
Tenesteutvikling og prosjekt.

Kort historikk om Søre Sunnmøre IKT

Historikk
År Historikk
2005 Sju kommunar samarbeidar om innkjøp av sak/arkivsystem
2008 Fem kommunar etablerer felles drift av økonomi- og lønssystem
2012 Sju kommunar går saman om felles drift av journalsystem for pleie og omsorg
2013 SSIKT blir eit formelt samarbeid mellom sju kommunar på søre Sunnmøre med Hareid kommune som vertskommune
2014 Etablerer felles driftssenter på Hareid og startar flytting av resten av IKT-løysingane frå kommunane og inn til dette
2015 Alle rådhusa og SSIKT knytt saman med redundant fiberinfrastruktur
2015 Starta prosessen med å organisere SSIKT som eit interkommunalt føretak for å samle alle IT-ressursar i kommunane i eitt selskap.
2018 Oppstart av nytt selskap frå 01.01. §27-samarbeid som eige rettssubjekt med 25 tilsette
2021 Grunna ny kommunelov starta prosessen med å gå over til ny organisasjonsform, og vurdere organisering av IT-samarbeidet
2023 Søre Sunnmøre IKT går over til å vere eit kommunalt oppgåvefellesskap, framleis som eige rettssubjekt.