Styret og styringsdokument

 

Styret til Søre Sunnmøre IKT består av ein representant frå kvar av eigarkommunane til Søre Sunnmøre IKT.
 

Styremedlemar:

Monica Cecilie Torp (styreleiar, Ulstein kommune)
Tor Halvar Flackè Botnen (Herøy kommune)
Linn Urke (Hareid kommune)
Jarl Martin Møller (Volda kommune)
Bjørn Anders Heggen (Ørsta kommune)
Oddbjørn Indregård (Sande kommune)