Styret og styringsdokument

 

Styret til Søre Sunnmøre IKT består av ein representant frå kvar av eigarkommunane til Søre Sunnmøre IKT.