Barselgrupper

Barselgrupper

Hareid helsestasjon har også tilbod om barselgrupper, utanom dei ordinære kontrollane i helsestasjonsprogrammet.

Tilbodet er gratis.

Barselgruppene er lagt opp med fire samlingar per gruppe, med fyljande innhald:

  1. samling: Det nyfødde barnet. Tida etter fødsel. v/helsesjukepleiar
  2. samling: Motorisk utvikling første leveår og førstehjelp til barn. v/ helsesjukepleiar og fysioterapeut
  3. samling: Kosthald og tannhelse til små barn. v/ helsesjukepleiar
  4. samling: Foreldrerolla. Barn og rus

Ta kontakt med helsestasjonen for meir informasjon, eller spør jordmor eller helsesjukepleiar om tilbodet.

 

Kontakt helsestasjon- og skulehelsetenesta i din kommune:

Volda kommune

 

 

 

    Hareid              Herøy              Sande            Ulstein           Vanylven           Volda              Ørsta