Barselgrupper

Hareid helsestasjon har også tilbod om barselgrupper, utanom dei ordinære kontrollane i helsestasjonsprogrammet.

Tilbodet er gratis.

Barselgruppene er lagt opp med fire samlingar per gruppe, med fyljande innhald:

  1. samling: Det nyfødde barnet. Tida etter fødsel. v/helsesjukepleiar
  2. samling: Motorisk utvikling første leveår. Sosio-emosjonell utvikling hjå barnet. v/ helsesjukepleiar og fysioterapeut
  3. samling: Kosthald og tannhelse til små barn. Førstehjelp til små barn. v/ helsesjukepleiar
  4. samling: Alkohol og små barn. Samspel/tilknytning/grensesetting. v/helsesjukepleiar og barnverntenesta

Ta kontakt med helsestasjonen for meir informasjon, eller spør jordmor eller helsesjukepleiar om tilbodet.