Om samarbeidet

Helsestasjonane på søre Sunnmøre har i lengre tid hatt eit samarbeid gjennom Sjustjerna, som omfattar kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta. Gjennom prosjektet "Digitalisering av helsestasjon- og skulehelsetenesta" vart dette løfta til eit nytt nivå frå hausten 2018.

Eit meir likeverdig tilbod i alle kommunane

Dei sju kommunane har i løpet av 2019 utvikla felles fagprosedyrar for alle basistenestane som tilbydast. Desse er i tråd med ny Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Felles prosedyrar sikrar innbyggarane på søre Sunnmøre eit fagleg forsvarleg og meir likeverdig tilbod i helsestasjon- og skulehelsetenesta, uavhengig av kva kommune dei bur i.

 

Helsestasjonsportalen Søre Sunnmøre

Nettsidene du no er inne på er utvikla i samarbeid mellom dei sju kommunane for å vere ein informasjonskanal ut mot innbyggarane. Her skal du finne naudsynt informasjon om alle tenestane vi gir, samt svar på vanlege spørsmål, aktuelle brosjyrar og lenker til anna kvalitetssikra informasjon. Informasjonen er tilgjengelig på både norsk og engelsk, og brosjyrar er også publisert på dei mest nytta framandspråka i våre kommunar.

 

Digitale innbyggartenester

Prosjektet skal i perioden 2019-2020 innføre digitale løysingar for kontakt med helsestasjon- og skulehelsetenesta i dei sju kommunane. Det er lagt opp til at det skal etablerast ein SMS-teneste for enkel kontakt med helsestasjonen, til dømes for endring, bestilling eller avbestilling av time, samt fornying av reseptar. I tillegg vil det kome ein sikker nettportal, som mogleggjer deling av sensitiv informasjon med tenesta og legg til rette for eKonsultasjon ved kjende problemstillingar som ikkje gjer fysisk oppmøte på helsestasjonen naudsynt.

Fann du det du leita etter?