Viktig informasjon om koronavirus

Klikk her for viktig informasjon om korleis koronaviruset påverkar din helsestasjon, og kva du må vere merksam på når du kjem til time

Vi minnar om at både foreldre og barn skal vere friske når dei møter på helsestasjonen.

Dette gjeld også nyleg oppståtte, lette luftvegssymptom, som sår hals, hoste og rennande nase - sjølv om du elles kjenner deg frisk og ikkje har feber!

Har du eller barnet symptom på sjukdom, eller er i karantene, skal du snarast mogleg ta kontakt med oss for å avlyse timen.

Barn med restsymptom som kan knytas til en gjennomgått infeksjon, og som ikkje er oppstått nyleg eller er aukande, kan komme til helsestasjonen når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet.

Herøy kommune

Herøy kommune - Klikk for stort bileteHelsestasjon- og skulehelseteneste

Herøy helsestasjon har kontor på Eggesbønes som er bemanna kvar dag. Vi gir tenester til barn og ungdom i alderen 0-20 år og deira føresette, samt gravide.

I tillegg til basistenestane tilbyr Herøy kommune foreldreførebuande kurs og foreldrerettleiing, både lokalt og i samarbeid med Ulstein kommune. Vi samarbeidar tett med PPT og barnevern, og tilbyr COS-p kurs til foreldre («circle of security»). Vi deltek også i tverrfagleg team, med mål om tidleg innsats for å oppdage og førebygge vanskar hos barn og unge i barnehage og skule.

Velkommen til oss ved Herøy helsestasjon!

 

Timebestilling:

Lei av telefonkø? No kan du endre, avbestille eller bestille ny time via SMS eller app.

Send SMS til tlf. 2097: HSTHERØY fødselsdato, namn, di melding og ev. grad av hast.
Eller nytt HelseRespons sin app (iOS / Android) og søk Herøy helsestasjon som mottakar.

Unngå sensitiv informasjon. Dersom du er føresett så hugs at det er barnet sin fødselsdato og namn du må skrive eller velje i appen.

Døme SMS: hstherøy 230618, Kari Frisk, ønsker ny time hos helsesjukepleiar i veke 32.

Ved å sende oss melding via SMS/app samtykker du til at WTW AS behandlar dine personopplysningar og at vi kan svare deg via SMS. Du vil få ei kvittering på at di melding er motteken, og vi svarar normalt i løpet av ein arbeidsdag. Hugs at du ikkje kan sende helseopplysningar, personnummer eller anna sensitiv informasjon via SMS/app! Tenesta er gratis.

Gjeld din førespurnad time same dag ber vi om at du tek kontakt på telefon.

NB: SMS-tenesta kan ikkje nyttast dersom ein har reservert seg mot kortnummer.

Informasjon om kva tid vi er tilgjengeleg på den enkelte skule vert publisert med oppslag på skulane og ev. ranselpost til elevane.

 

Opningstider:

Måndag - fredag kl. 8-15

Telefon:

70 08 14 50

Helsestasjon for ungdom:

Måndagar kl. 14:30-16:30 på Eggesbønes.

Lege er tilstades kl. 15-16. 

I skuleferiar held vi ope måndagar kl. 14-16

Telefon: 48 86 54 74 / 941 67 880 (ring eller send SMS)

Postadresse:

Herøy kommune, Helsestasjonen, Eggesbøvegen 11, 6092 Fosnavåg.

Følg oss i sosiale media:

Klikk for stort bilete Herøy helsestasjon

 

Kva kan vi hjelpe deg med?

 

Kontakt helsestasjon- og skulehelsetenesta i din kommune:

Klikk for stort bileteHerøy kommune - Klikk for stort bileteSande kommune - Klikk for stort bileteUlstein kommune - Klikk for stort bileteVanylven kommune - Klikk for stort bileteVolda kommune - Klikk for stort bilete Ørsta kommune - Klikk for stort bilete

 

 

 

    Hareid              Herøy              Sande            Ulstein           Vanylven           Volda              Ørsta