Helsestasjon- og skulehelsetenesta på Søre Sunnmøre

Vi gir tenester til barn og ungdom i alderen 0-20 år og deira føresette, samt gravide. Dei fleste tenestene er gratis. Her har vi samla informasjon om tilbodet i kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Volda og Ørsta.

Du finn også svar på vanlege spørsmål, gode brosjyrar, samt nyttige lenker til kvalitetssikra informasjon og andre offentlege tenester.

 

Kontakt helsestasjon- og skulehelsetenesta i din kommune:

Hareid kommune Herøy kommune Sande kommune Ulstein kommune Volda kommune Ørsta kommune
     Hareid          Herøy            Sande          Ulstein            Volda            Ørsta