Helsestasjon- og skulehelsetenesta på Søre Sunnmøre

Vi gir tenester til barn og ungdom i alderen 0-20 år og deira føresette, samt gravide. Dei fleste tenestene er gratis. Her har vi samla informasjon om tilbodet i kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta.

Du finn også svar på vanlege spørsmål, gode brosjyrar, samt nyttige lenker til kvalitetssikra informasjon og andre offentlege tenester.

 

Kontakt helsestasjon- og skulehelsetenesta i din kommune:

Volda kommune

 

 

 

    Hareid              Herøy              Sande            Ulstein           Vanylven           Volda              Ørsta