Ulstein kommune

UlsteinHelsestasjon- og skulehelseteneste

Ulstein helsestasjon har lokale i 1 etg. i Reitenbygget. Vi gir tenester til barn og ungdom i alderen 0-21 år og deira føresette, samt gravide.

I tillegg til basistenestane tilbyr Ulstein kommune satsingane Barneblikk og Trygg Start, samt foreldrerettleiing og. Vi er også sertifisert som ammekyndig helsestasjon og tilbyr gratis foreldrekurs, basert på "Tryggleikssirkelen".

 

Timebestilling:

Du kan kontakte helsestasjonen via Helsenorge. Ta kontakt når det passar for deg, og unngå telefonkø. Når du sender ei melding til oss via Helsenorge svarar vi normalt i løpet av ein arbeidsdag.

Du kan også laste ned Helsenorge appen til din mobiltelefon (iOS eller Android). Med appen kan du logge deg på enkelt med fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning eller personleg kode. Du treng då ikkje nytte ID-porten kvar gang du skal inn på tenesta.

 

Kontakt oss på Helsenorge

 

Tenesta er sikker og gjer at du også kan sende oss sensitive opplysningar. Meldingar du sender til oss kjem rett inn i helsestasjonen sin elektroniske pasientjournal, og vert behandla her. Her finn du meir informasjon om tenesta.

Informasjon om kva tid vi er tilgjengeleg på den enkelte skule vert publisert med oppslag på skulane og ev. ranselpost til elevane.

Opningstider:

Måndag - fredag kl. 8:30-15:00, berre for dei med timeavtale.

Telefon:

Helsestasjon: 70 01 78 80
Helsestasjon for ungdom: 452 53 742 eller 941 33 429

Leiar

Leiande helsesjukepleiar er Kristin Meli
Tlf. 916 80 610

Helsestasjon for ungdom:

Vi held til i helsestasjonen sine lokaler på Reiten, men har inngang i enden av bygget (i retning mot Flø).

Ope tysdagar kl. 14:30-16:30. Lege er tilgjengeleg kl. 15:30 - 16:30.

Viss du ikkje har høve til å møte innan kl. 16:30, kan du kontakte helsesjukepleiar Wenche Gjerde Sætre på tlf. 452 53 742 eller wenche.g.satre@ulstein.kommune.no. Eller kontakt helsesjukepleiar Daniel Eide Moltumyr på tlf. 941 33 429 eller daniel.eide.moltumyr@ulstein.kommune.no

Postadresse:

Ulstein helsestasjon, Reiten 20, 6065 Ulsteinvik.

 

Følg oss i sosiale media:

 

Ulstein helsestasjon

 

 

 

Kva kan vi hjelpe deg med?

 

Kontakt helsestasjon- og skulehelsetenesta i din kommune:

Hareid kommune Herøy kommune Sande kommune Ulstein kommune Volda kommune Ørsta kommune
     Hareid          Herøy            Sande          Ulstein            Volda            Ørsta