Problem med SMS-påminning om time

Norsk Helsenett har for tida problem med SMS-tenesta si. Dersom du ikkje har motteke SMS-påminning dagen føre du eller dine barn har time på helsestasjonen er dette årsaka, og vi beklagar ulempa. Det jobbast med feilretting. 

Hareid kommune

Helsestasjon- og skulehelseteneste

Hareid helsestasjon har frå 01.03.2021 flytta inn i ny lokale i Helsehuset (Kjøpmannsgata 16). Vi gir tenester til barn og ungdom i alderen 0-20 år og deira føresette, samt gravide.

I tillegg til basistenestane tilbyr Hareid kommune foreldrerettleiing, både lokalt og i samarbeid med Ulstein kommune. Vi er også sertifisert som ammekyndig helsestasjon, og du kan leige brystpumpe med oss.

Helsestasjonen tilbyr også gratis foreldrekurs, basert på "Tryggleikssirkelen"

 

Timebestilling:

Du kan kontakte helsestasjonen via Helsenorge. Ta kontakt når det passar for deg, og unngå telefonkø. Når du sender ei melding til oss via Helsenorge svarar vi normalt i løpet av ein arbeidsdag.

Du kan også laste ned Helsenorge appen til din mobiltelefon (iOS eller Android). Med appen kan du logge deg på enkelt med fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning eller personleg kode. Du treng då ikkje nytte ID-porten kvar gang du skal inn på tenesta.

Kontakt oss på Helsenorge - Klikk for stort bilete

Tenesta er sikker og gjer at du også kan sende oss sensitive opplysningar. Meldingar du sender til oss kjem rett inn i helsestasjonen sin elektroniske pasientjournal, og vert behandla her. Her finn du meir informasjon om tenesta.

Informasjon om kva tid vi er tilgjengeleg på den enkelte skule og kven som er helsesjukepleiar finn du på skulane sine heimesider.

 

Opningstider:

Måndag - fredag kl. 9-15

Telefon:

70 03 77 50

Helsestasjon for ungdom:

Måndagar kl. 14:30-16:30

Lege er tilstades frå kl. 14:30-15:30. 

Vi held stengt i skuleferiar. Ved behov i sommarferien, ta kontakt med helsestasjonen på telefon for å avtale ein gratis time.

Postadresse:

Hareid kommune, Helsestasjonen, Rådhusplassen 5, 6060 Hareid.

Følg oss i sosiale media:

Hareid helsestasjon

 

 

@hareidunghelse

 

 

Kva kan vi hjelpe deg med?

 

Kontakt helsestasjon- og skulehelsetenesta i din kommune:

Herøy kommune - Klikk for stort bileteSande kommune - Klikk for stort bileteUlstein kommune - Klikk for stort bileteVanylven kommune - Klikk for stort bileteVolda kommune - Klikk for stort bilete Ørsta kommune - Klikk for stort bilete

 

 

 

    Hareid              Herøy              Sande            Ulstein           Vanylven           Volda              Ørsta