Lenker: Barn 1-5 år

Lenker: Barn 1-5 år

Her finn du lenker til kvalitetssikra informasjon. Du kan sortere kolonnane alfabetisk ved å klikke på overskrifta.

Lenker: Barn 1-5 år
Nettside Utgjevar Tema
Barnets utvikling 0-5 år Bufdir Forstå barnet si utvekling og korleis du kan samspele med barnet
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet MHFA Senteret, ved Høgskulen på Vestlandet, skal bidra til å styrke barnehagen og skulen si rolle som helsefremmande og inkluderende arena
Mat for barn mellom 2 og 5 år Helsenorge.no Kosthaldsråd for barn frå Helsedirektoratet
Skjermtid 0-6 år Barnevakten.no Bevisst mediebruk for barn
Foreldrehverdag.no Bufdir Bli betre kjent med barnet ditt og deg sjølv som forelder
Voksne for Barn Organisasjonen voksne for barn Råd, tips og livsmeistring for barn og unge. Inneheld også livsmeistringsprogramma Zippys Venner og Passport
Søvnproblemer hos barn Helsenorge.no Råd og rettleiing ved søvnproblem
Tannstell hos barn Helsenorge.no Råd og rettleiing kring tannhelse
Første besøk på tannklinikk Kompetansesenteret Tannhelse Midt Førebuing til fyrste besøk på tannklinikk
Barn i bil Trygg Trafikk Korleis sikre barn i bil
Sikker hverdag Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Informasjon og trygge produkt, barneleiker, brannsikkerheit m.m.
Kostverktøyet St. Olavs Hospital Vegviser til eit riktig samansatt kosthald
Dinutvei.no NKVTS Nasjonal vegvisar til hjelpetilbod, informasjon og kunnskap om vald i nære relasjonar, valdtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du også ein spørsmål-svarteneste kor du som stiller spørsmål er anonym.
Giftinformasjonen Helsenorge.no Informasjon om og hjelp ved forgiftningar
Samvær med barn og alkohol Av-og-til Temasider om barn og alkohol
Foreldrebrosjyrer - Gode råd PharmaSafe Ei samling på 19 brosjyrar for gravide, sped- og småbarnsforeldre. Her finn du også dei vi ikkje har lagt ut.
Littsint Bufetat Sinnemeistring for foreldre

 

Kontakt helsestasjon- og skulehelsetenesta i din kommune:

Volda kommune

 

 

 

    Hareid              Herøy              Sande            Ulstein           Vanylven           Volda              Ørsta