Lenker: Nyfødd 0-4 veker

Her finn du lenker til kvalitetssikra informasjon. Du kan sortere kolonnane alfabetisk ved å klikke på overskrifta.

Lenker: Nyfødd 0-4 veker
Nettside Utgjevar Tema
Undersøkelser av nyfødte og nyfødtscreening Helsenorge.no Informasjon om helseundersøkelser av nyfødte, nyfødtscreening, surstoffmåling i blodet, hørselscreening og vitamin K-injeksjon.
Etter fødsel Helsenorge.no Samleside for råd og praktisk informasjon etter fødsel
Forstå babyens signaler og behov Bufdir Korleis kan du se og høyre forskjell på når babyen er nøgd, trøtt, svolten eller klar for kontakt med deg?
10 smarte tips til småbarnsforeldre Stine Sofies Stiftelse 10 smarte tips til alle blivande og nybakte foreldre (web-versjon). Finst også som app til iOS/Android.
Barnets utvikling 0-4 år Bufdir Forstå barnet si utvekling og korleis du kan samspele med barnet
Amming og morsmjølk Helsenorge.no Råd og informasjon til deg som ammer
Ammehjelpen.no Ammehjelpen Gratis rådgjevingsteneste for amming
Morsmjølkerstatning Helsenorge.no Informasjon om morsmjølkerstatning
Kosthald for ammande Matportalen.no Om kosthald før ammande
Gulsott hos nyfødte Helsenorge.no Informasjon om gulsott
Kolikk hos spedbarn Helsenorge.no Temaside om kolikk
Krybbedød - SIDS Helsenorge.no Korleis redusere risiko for krybbedød
Trygg Mammamedisin Tryggmammamedisin.no Råd om medisinbruk til gravide og ammande
Barnesikring av hjem og omgivelser Helsenorge.no Temaside om barn sitt miljø og sikkerheit
Foreldrehverdag.no Bufdir Bli betre kjent med barnet ditt og deg sjølv som forelder
Barn i bil Trygg Trafikk Korleis sikre barn i bil
Sikker hverdag Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Informasjon og trygge produkt, barneleiker, brannsikkerheit m.m.
Dinutvei.no NKVTS Nasjonal vegvisar til hjelpetilbod, informasjon og kunnskap om vald i nære relasjonar, valdtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du også ein spørsmål-svarteneste kor du som stiller spørsmål er anonym.
Giftinformasjonen Helsenorge.no Informasjon om og hjelp ved forgiftningar
Honning og spedbarnsbotulisme Matportalen.no Kvifor barn under 1 år ikkje skal ha honning
Foreldrebrosjyrer - Gode råd PharmaSafe Ei samling på 19 brosjyrar for gravide, sped- og småbarnsforeldre. Her finn du også dei vi ikkje har lagt ut.