Lenker: Skulehelseteneste 6-20 år

Lenker: Skulehelseteneste 6-20 år

Her finn du lenker til kvalitetssikra informasjon. Du kan sortere kolonnane alfabetisk ved å klikke på overskrifta.

Lenker: Skulehelseteneste
Nettside Utgjevar Tema
Ung.no Bufdir Det offentlege sin informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurar på, innan ei lang rekke tema.
Kors på Halsen Røde Kors Samtaletilbod for alle opp til 18 år. Du kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg.
Mental Helse Mental Helse Telefon- og netteneste for alle som treng nokon å snakke eller skrive med.
Her får du hjelp Helsenorge.no Oversikt over hjelpetelefonar og tenester for barn og unge som treng hjelp
Barneombudet Barneombudet Barneombudet er barn og unge sin talsperson. Her finn du svar kring dine rettigheitar, og kan stille spørsmål.
Alarmtelefonen for barn og unge Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Eit tillegg til akuttberedskapen for barn og unge. Er du utsett for vald i heimen, overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner kan du kontakte alarmtelefonen.
Helsesista Helsesista Følg Helsesista på Snapchat.
Søvn Ung.no Ung.no sine sider om søvn og søvnproblem
Kostverktøyet St. Olavs Hospital Vegviser til eit riktig samansatt kosthald
Melk.no Opplysningskontoret for Meieriprodukter Merkenøytral informasjon om melk og meieriprodukt.
Nullmobbing.no Utdanningsdirektoratet Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheiter.
Bruk Hue Bruk Hue Om nettmobbing og nettvett
Nok. Nok. Møre og Romsdal Eit fylkesdekkande lavterskeltilbod for ungdom og vaksne av begge kjønn som har opplevd seksuelle overgrep, samt deira pårørande og hjelpeapparat. Desentralisert tilbod i Ørsta.
Skadefri.no Senter for idrettsskadeforskning Om førebygging og behandling av ulike idrettsskader.
Idrettens Skadetelefon Idrettens Helsesenter Råd og hjelp frå spesialistar på idrettsmedisin ved skader innen organisert idrett.
Vold og overgrep Helsenorge.no Om vald og overgrep, og kvar du kan få hjelp.
Dinutvei.no NKVTS Nasjonal vegvisar til hjelpetilbod, informasjon og kunnskap om vald i nære relasjonar, valdtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du også ein spørsmål-svarteneste kor du som stiller spørsmål er anonym.
Puberteten Ung.no Ung.no sine sider om puberteten.
Sliter du med kviser? Helsenorge.no Om behandling av akne (kviser).
Prevensjon Sex og samfunn Informasjon om dei ulike formane for prevensjon.
Kjønnssykdommer Helsenorge.no Informasjon om ulike kjønnssjukdomar og korleis ein kan teste seg.
Seksuelt overførbare infeksjoner Sex og samfunn Informasjon om kjønnssjukdomar og andre seksuelt overførbare sjukdomar.
Gravid og usikker? Amathea Amathea hjelper deg å finne svar ved usikkerheit rundt graviditet. Uansett om eit svangerskap er planlagd eller ikkje, kan det dukke opp spørsmål og tvil. Då er det godt å snakke med nokon som lyttar til deg, og som kan bidra med rettleiing i dine eigne val.
Abort Sex og samfunn Informasjon om abort
Skeiv Ungdom Skeiv Ungdom Ein ungdomsorganisasjon for alle under 30 år som er for mangfold og mot diskriminering
Foreldrehverdag.no Bufdir Bli betre kjent med barnet ditt og deg sjølv som forelder
Skjermtid 6-12 år Barnevakten.no Bevisst mediebruk for barn
Skjermtid 12-16 år Barnevakten.no Bevisst mediebruk for barn
Sosiale medier Medietilsynet Informasjon og råd kring bruk av sosiale media for barn
Barn og sosiale medier Bufdir Korleis rettleie og sette grenser for barnet ditt i det digitale universet
Trygg nettbruk Politiet Politiet sine råd kring trygg nettbruk
Delbart? Politiet Informasjon frå Politiet om kva du kan dele på nett
Slettmeg.no NorSIS Gratis råd– og rettleiingsteneste for deg som kjenner deg krenka på nett
Alkohol Helsenorge.no Råd om alkohol
Kjipeforeldre.no Av-og-til Råd og rettleiing til tenåringsforeldre kring ungdom og alkohol
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet MHFA Senteret, ved Høgskulen på Vestlandet, skal bidra til å styrke barnehagen og skulen si rolle som helsefremmande og inkluderende arena
Sengevæting - Enurese Ferring Legemidler AS Informasjon om sengevæting hos barn og vaksne
Voksne for Barn Organisasjonen voksne for barn Råd, tips og livsmeistring for barn og unge. Inneheld også livsmeistringsprogramma Zippys Venner og Passport

 

Kontakt helsestasjon- og skulehelsetenesta i din kommune:

Volda kommune

 

 

 

    Hareid              Herøy              Sande            Ulstein           Vanylven           Volda              Ørsta