Lenker: Spedbarn 1-12 månader

Lenker: Spedbarn 1-12 månader

Her finn du lenker til kvalitetssikra informasjon. Du kan sortere kolonnane alfabetisk ved å klikke på overskrifta.

Lenker: Spedbarn 1-12 månader
Nettside Utgjevar Tema
Barnets utvikling 0-5 år Bufdir Forstå barnet si utvekling og korleis du kan samspele med barnet
10 smarte tips til småbarnsforeldre Stine Sofies Stiftelse 10 smarte tips til alle blivande og nybakte foreldre (web-versjon). Finst også som app til iOS/Android.
Spedbarnsmat og amming Helsenorge.no Samleside med råd og videoar om spedbarnsmat og amming
Amming og morsmjølk Helsenorge.no Råd og informasjon til deg som ammer
Ammehjelpen.no Ammehjelpen Gratis rådgjevingsteneste for amming
Morsmjølkerstatning Helsenorge.no Informasjon om morsmjølkerstatning
Å starte med fast føde til babyen Helsenorge.no Korleis starte med fast føde
Kolikk hos spedbarn Helsenorge.no Temaside om kolikk
Søvn hos spedbarn Helsenorge.no Temaside om søvn og søvnproblem hos spedbarn
Tannstell hos barn Helsenorge.no Råd og rettleiing kring tannhelse
Barnesikring av hjem og omgivelser Helsenorge.no Temaside om barn sitt miljø og sikkerheit
Skjermtid 0-6 år Barnevakten.no Bevisst mediebruk for barn
Foreldrehverdag.no Bufdir Bli betre kjent med barnet ditt og deg sjølv som forelder
Barn i bil Trygg Trafikk Korleis sikre barn i bil
Sikker hverdag Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Informasjon og trygge produkt, barneleiker, brannsikkerheit m.m.
Dinutvei.no NKVTS Nasjonal vegvisar til hjelpetilbod, informasjon og kunnskap om vald i nære relasjonar, valdtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du også ein spørsmål-svarteneste kor du som stiller spørsmål er anonym.
Giftinformasjonen Helsenorge.no Informasjon om og hjelp ved forgiftningar
Foreldrebrosjyrer - Gode råd PharmaSafe Ei samling på 19 brosjyrar for gravide, sped- og småbarnsforeldre. Her finn du også dei vi ikkje har lagt ut.

 

Kontakt helsestasjon- og skulehelsetenesta i din kommune:

Volda kommune

 

 

 

    Hareid              Herøy              Sande            Ulstein           Vanylven           Volda              Ørsta