Trygg Start

Trygg Start

Trygg Start er eit tilbod til gravide og småbarnsforeldre som har vanskar med psykisk helse, rus, vald eller er i ein annan sårbar situasjon.

Tenesta er gratis.

Tilbodet omfattar utvida oppfølging og tid med jordmor, helsesjukepleiar, helsestasjonslege, familieterapeut og fysioterapeut gjennom svangerskapet og i småbarnsperioden fram til 2 år.

I tillegg har vi kontakt med eit fagteam som består av fastlege, psykiatriteneste og barnevern. Fagteamet kan gje rettleiing og henvise deg vidare til det ordinære hjelpeapparatet kommunen eller helsevesenet.

KVA KAN VI HJELPE DEG MED?
Kvifor Trygg Start?

Svangerskapet er ei god tid for å legge grunnlag for den nye familien med det lille barnet. Foreldre kan ha ulik bagasje og opplevingar som ein treng å snakke om eller bearbeide.

Det kan oppstå vanskar av ulike slag under og etter svangerskapet, både fysiske og psykiske. Det kan og vere vanskelig å endre vanar med rus og alkohol, sjølv om ein har eit sterkt ønske om å gjere dette.

Ekstra støtte i ein slik situasjon kan vere heilt avgjerande for å lukkas.

Trygg Start samarbeider med foreldra for å støtte og finne dei beste løysingar for barnet og deg som er forelder.

Kva kan vi tilby?
 • Hyppige individuelle konsultasjonar hos jordmor, helsesjukepleiar og helsestasjonslege. Dette inkluderer fleire heimebesøk etter fødsel og støttesamtaler.
 • Legge til rette for ein trygg fødsel.
 • Samtaler med fagteam for å kartlegge vidare behov.
 • Hjelp til å vurdere barnet si utvikling.
 • Rettleiing om samspel og tilknyting.
 • Grupper med fysioterapeut.
 • Babymassasje
 • Lose deg vidare til andre tenester:
  • Psykiatriteneste
  • Psykolog
  • Familievernkontor
  • NAV
  • Barnevern
Korleis kontaktar eg Trygg Start?

Du kan verte tilvist Trygg Start av lege, psykiatriteneste, NAV eller barnevernet. Du kan og ta kontakt sjølv om du ønsker meir informasjon eller vil drøfte situasjonen din.

Ta kontakt med Ulstein helsestasjon på tlf. 70 01 78 80.

Jordmor og helsesjukepleiar treff du på Ulstein Helsestasjon kvar tysdag, torsdag og fredag.

Trygg Start sitt konsultasjonsteam har møte anna kvar veke, på torsdagar.

 

Kontakt helsestasjon- og skulehelsetenesta i din kommune:

Volda kommune

 

 

 

    Hareid              Herøy              Sande            Ulstein           Vanylven           Volda              Ørsta