Våre tilsette

Våre tilsette

Kontaktinformasjon til dei tilsette i helsestasjon- og skulehelsetenesta.

Sentralbord

Telefon: 941 67 848

 

Jan Erik Hestholm

avdelingsleiar

Telefon: 900 75 316

 

Lisbeth Aklestad

helsesjukepleiar

Telefon: 916 98 312

 

Jeanette Busch Bjørdal

helsesjukepleiar

Telefon: 907 71 540

 

Kirsti Brune

jordmor

Telefon: 902 70 283

 

Sanna Driveklepp

helsesjukepleiar

Telefon: 480 05 974

 

Melinda Garden

psykolog

Telefon: 904 05 105

 

Elisabeth Gretland

sektretær

Telefon: 941 67 848

 

Elisabeth Kalvatn Leira

helsesjukepleiarstudent

Telefon: 904 01 568

 

Aslaug Nerland Halkjelsvik

helsesjukepleiar

Telefon: 918 18 437

 

Synnøve Olsen Hareide

helsesjukepleiar

Telefon: 902 59 712

 

Monica Warberg Matinda

helsesjukepleiar

Telefon: 915 35 546

 

Elin Cecilie Nygjerde

helsesjukepleiar

Telefon: 902 77 638

 

Solveig Terøy

helsesjukepleiar

Telefon: 915 35 400

 

Pernille Grimstad

sjukepleiar

Telefon: 975 21 941

 

Irene Kjerstad

jordmor

Telefon: 917 58 355

 

Kontakt helsestasjon- og skulehelsetenesta i din kommune:

Hareid kommune Herøy kommune Sande kommune Ulstein kommune Volda kommune Ørsta kommune
     Hareid          Herøy            Sande          Ulstein            Volda            Ørsta