Våre tilsette

Våre tilsette

Kontaktinformasjon til dei tilsette i helsestasjon- og skulehelsetenesta.

Sentralbord

Telefon: 941 67 848

 

Lisbeth Aklestad

helsesjukepleiar

Telefon: 916 98 312

 

Jeanette Busch Bjørdal

helsesjukepleiar

Telefon: 907 71 540

 

Kirsti Brune

jordmor

Telefon: 902 70 283

 

Sanna Driveklepp

helsesjukepleiar

Telefon: 480 05 974

 

Ingunn Håheim Fjørtoft

einingsleiar

Telefon: 974 23 424

 

Melinda Garden

psykolog

Telefon: 904 05 105

 

Elisabeth Gretland

sektretær

Telefon: 941 67 848

 

Elisabeth Kalvatn Leira

helsesjukepleiarstudent

Telefon: 904 01 568

 

Aslaug Nerland Halkjelsvik

helsesjukepleiar

Telefon: 918 18 437

 

Synnøve Olsen Hareide

helsesjukepleiar

Telefon: 902 59 712

 

Monica Warberg Matinda

helsesjukepleiar

Telefon: 915 35 546

 

Elin Cecilie Nygjerde

helsesjukepleiar

Telefon: 902 77 638

 

Solveig Terøy

helsesjukepleiar

Telefon: 915 35 400

 

Irene Kjerstad

jordmor

Telefon: 917 58 355

 

Kontakt helsestasjon- og skulehelsetenesta i din kommune:

Volda kommune

 

 

 

    Hareid              Herøy              Sande            Ulstein           Vanylven           Volda              Ørsta