Problem med SMS-påminning om time

Norsk Helsenett har for tida problem med SMS-tenesta si. Dersom du ikkje har motteke SMS-påminning dagen føre du eller dine barn har time på helsestasjonen er dette årsaka, og vi beklagar ulempa. Det jobbast med feilretting. 

Spedbarn 0-12 månader

pngimg.com Helsestasjonen er kommunen sitt helsefremjande og førebyggjande tilbod til alle barn i aldersgruppa 0-12 månader, og deira foreldre.

Tilbodet er gratis.

Helsesjukepleiar og lege tilbyr regelmessig oppfølging, og kan tilvise barn og familier med spesielle behov til andre helsetenester. Føresette kan også ta kontakt sjølv ved behov ut over faste avtalar. Konsultasjonane vert gjort individuelt eller i gruppe. Helsestasjonen gir mellom anna tilbod om:

  • Heimebesøk til nyfødde
  • Ammerettleiing
  • Hjelp ved barseldepresjon
  • Regelmessig helseundersøking av barnet hjå helsesjukepleiar og lege
  • Oppfølging av barnet si utvikling (vekst, bevegelse, språk og psykososialt)
  • Rettleiing og rådgiving mellom anna om søvn, ernæring, tannhelse, samspel og åtferd hos barnet
  • Ulykkesførebygging
  • Vaksinasjon av barnet i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet
  • Tilvisning til andre kommunale tenester eller spesialister ved behov

 

Kontakt helsestasjon- og skulehelsetenesta i din kommune:

Herøy kommune - Klikk for stort bileteSande kommune - Klikk for stort bileteUlstein kommune - Klikk for stort bileteVanylven kommune - Klikk for stort bileteVolda kommune - Klikk for stort bilete Ørsta kommune - Klikk for stort bilete

 

 

 

    Hareid              Herøy              Sande            Ulstein           Vanylven           Volda              Ørsta